Werkgevers niet langer dupe na ongeval werknemer buiten het werk

Nieuwe werknemersschadeverzekering biedt oplossing rond goed werkgeverschap

17 JANUARI 2011, ROTTERDAM
Samenvatting
De nieuwe werknemersschadeverzekering (WSV) van Nassau verzekeringen, ontwikkeld in antwoord op uitspraken van de Hoge Raad, geldt voor situaties die verband houden met het werk maar die niet onder de bedrijfsaansprakelijkheid vallen. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen of andere activiteiten wel specifiek verzekerd zijn en weten werknemers dat risico's goed zijn afgedekt.

Werkgevers niet langer dupe na ongeval werknemer buiten het werk


Rotterdam, 17 januari 2011 – Een nieuwe aanvullende verzekeringsvorm, ontwikkeld in antwoord op uitspraken van de Hoge Raad, dekt schade als gevolg van werkgerelateerde ongevallen. De nieuwe werknemersschadeverzekering (WSV) werd ontwikkeld door Nassau verzekeringen en geldt voor situaties die verband houden met het werk maar die niet onder de bedrijfsaansprakelijkheid vallen. Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen of andere activiteiten wel specifiek verzekerd zijn en weten werknemers dat risico’s goed zijn afgedekt. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De verplichting van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel. De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werknemer is de verzekerde. Nassau verzekeringen ontwikkelde de polis in nauw overleg met alle betrokken partijen.

 

Elbert-Jan Offereins, directeur bij Nassau verzekeringen: ‘Werkgevers draaien steeds vaker op voor de kosten na ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben, zoals bedrijfsreizen, thuiswerken en andere activiteiten. Zij worden geacht alle risico’s te kennen die hun medewerkers lopen, om zo ongevallen te voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever in het kader van ‘goed werkgeverschap’ vaak op voor de soms torenhoge schades. Rechters leggen daarbij vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij aan dat een goed werkgever een ‘behoorlijke verzekering’ moet afsluiten die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval. Zelfs als de werkgever het ongeval onmogelijk had kunnen voorkomen. Een dergelijke verzekering bestond tot nu toe alleen niet, dus viel ook niet af te sluiten.’

 

De WSV is uitdrukkelijk geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) maar vult deze aan daar waar nodig. Ook is het geen gewone ongevallenverzekering die, vaak ontoereikende, vaststaande sommen uitkeert voor lichamelijk letsel. De WSV biedt de medewerker ruime dekking als er sprake is van een ongeval. Het begrip ongeval is fors verruimd. Het belang van de WSV is dat de werknemer de geleden schade krijgt uitgekeerd zonder tussenkomst van de rechter. Zo verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.

 

Bestaande verzekeringsoplossingen zoals Wegam, Wegas, SVI, OVI AVB+, etc beantwoorden maar deels aan het verzoek van de Hoge Raad aan verzekeraars om zorg te dragen voor een ‘behoorlijke verzekering’. Daarom ontwikkelde Nassau nu de WSV, die wel voldoet aan de strikte aanwijzingen van de Hoge Raad, zoals die op dit moment uit de rechtspraak blijken.

 

VOOR EEN UITGEBREIDE VARIANT VAN DIT BERICHT EN MEER CITATEN ZIER HIERONDER OF VIA: http://nassauverzekeringen.pressdoc.com

Citaten
"Werkgevers draaien steeds vaker op voor de kosten na ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben, zoals bedrijfsreizen, thuiswerken en andere activiteiten. Zij worden geacht alle risico’s te kennen die hun medewerkers lopen, om zo ongevallen te voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever in het kader van ‘goed werkgeverschap’ vaak op voor de soms torenhoge schades. Rechters leggen daarbij vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen. Ook geven zij aan dat een goed werkgever een ‘behoorlijke verzekering’ moet afsluiten die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval. Zelfs als de werkgever het ongeval onmogelijk had kunnen voorkomen. Een dergelijke verzekering bestond tot nu toe alleen niet, dus viel ook niet af te sluiten." Elbert Jan Offereins, directeur Nassau verzekeringen
"Bij een verruimde AVB, de zogeheten AVB+, is de schadebehandeling complex en tijdrovend. De AVB+ dekt de aansprakelijkheid van de werkgever weliswaar ook als deze geen ‘behoorlijke verzekering’ heeft afgesloten, maar laat ruimte voor discussie over de mate van aansprakelijkheid. In dit proces moet vaak de rechter worden opgezocht om zowel aansprakelijkheid als de omvang van de schade vast te stellen. Het schadebedrag is bij de AVB+ namelijk gekoppeld aan wat een ‘behoorlijke’ doch niet bestaande verzekering zou hebben uitgekeerd. Om nodeloze procesgang en tijdverlies te voorkomen is de WSV uitdrukkelijk geen aansprakelijkheidsverzekering." Elbert Jan Offereins, directeur Nassau verzekeringen
"Het belang van de WSV is dat de werknemer de geleden schade krijgt uitgekeerd zonder tussenkomst van de rechter die de aansprakelijkheid moet beoordelen. Zo verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar." Elbert Jan Offereins, directeur Nassau verzekeringen
Afbeeldingen
Video's
Contactpersonen
Over Nassau verzekeringen

Over Nassau verzekeringen 

Nassau verzekeringen is een internationale verzekeraar en specialist in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Sinds 1958 biedt Nassau maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde verzekeringsrisico's. Nassau is de grootste Nederlandse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekert vele beroepsgroepen zoals advocaten, accountants, ingenieursbureaus, arbodiensten en architecten. Nassau is verder toonaangevend in bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, brand, glas- en inbraakverzekeringen, technische verzekeringen en crisismanagementverzekeringen zoals product recall en kidnap&ransom. Nassau verzekeringen heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Keulen, München, Hamburg, Kopenhagen en Parijs. Bij Nassau werken ongeveer 160 mensen.
 
Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is overgenomen door HDI-Gerling Verzekeringen N.V.  HDI-Gerling is onderdeel van de Talanx Group. Met een bruto premie inkomen van €22,3 miljard in het jaar 2010 is het de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI-Gerling heeft wereldwijd 28 vestigingen. Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan het integratieproces van beide verzekeringsmaatschappijen, die op termijn verder zullen gaan onder de naam HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Kijk voor meer informatie op www.nassauverzekeringen.nl. 

 

berichten