Onverwachte aansprakelijkstelling kan zorginstellingen de kop kosten

Verschillen in risico’s en beheersing binnen zorgsector miskend

26 MEI 2011, ROTTERDAM
Samenvatting
Zorginstellingen moeten risico’s nog beter in kaart brengen en beheersen, met oog voor de risicoverschillen tussen bijvoorbeeld een Tbs-kliniek en een verzorgingstehuis. Zorgverleners kunnen letsel oplopen of toebrengen bij het uitoefenen van hun functie. Ook kunnen patiënten of cliënten lichamelijk letsel of materiële schade aan derden berokkenen, dan wel zelf oplopen. Los van fysieke en psychische schade, kunnen de financiële gevolgen van aansprakelijkstelling torenhoog zijn.

Onverwachte aansprakelijkstelling kan zorginstellingen de kop kosten

Verschillen in risico’s en beheersing binnen zorgsector miskend

Rotterdam, 26 mei 2011 - Zorginstellingen en hun adviseurs moeten risico’s nog beter in kaart brengen en beheersen, met oog voor de risicoverschillen tussen bijvoorbeeld een Tbs-kliniek en een verzorgingstehuis. Zorgverleners kunnen letsel oplopen of toebrengen bij het uitoefenen van hun functie. Ook kunnen patiënten of cliënten lichamelijk letsel of materiële schade aan derden berokkenen, dan wel zelf oplopen. Los van fysieke en psychische schade, kunnen de financiële gevolgen van aansprakelijkstelling torenhoog zijn. Veel instellingen hebben risicobeperkende maatregelen genomen of proberen voor alle medewerkers voorbereid te zijn op dit soort situaties. Hun verzekeringsdekking sluit daar niet altijd bij aan. Dat concludeert Nassau verzekeringen op basis van een analyse van de zorgmarkt. De verzekeraar introduceert daarom een vernieuwde gecombineerde aansprakelijkheidsverzekering voor de zorgmarkt.

Alex Kempe, afdelingsmanager Nassau verzekeringen: ‘Een zorginstelling is een bijzonder bedrijf en vergt dan ook een specifieke risicobenadering. Verfijnde risicobeheersing is belangrijk voor de continuïteit van het zorgproces. Intern risk management en procedures worden steeds scherper. Instellingen hebben niet alleen te maken met werkgeversaansprakelijkheid en fouten van medewerkers. Er zijn ook cliënten of patiënten die onder toezicht van de zorg letsel berokkenen aan derden of zelf oplopen. Deze facetten worden vaak niet goed in het risicomanagement inclusief de verzekeringen meegenomen. Nog belangrijker is dat elk deelgebied in de zorg anders is en een andere aanpak verdient. Verslavingszorg kent totaal andere risico’s dan een huidpolikliniek.’

Het scherper in kaart brengen van risicoprofielen van instellingen is nodig om risico’s beheersbaar te houden. Met risicobeperkende maatregelen en begeleiding op het gebied van risk management, procedures en checklists kunnen hoge schadelasten worden voorkomen. Met inachtneming van de verschillende gevaren en behoeften van de zorginstellingen verzekert Nassau nu ook de complexe gevallen, waar dat elders in de markt vaak niet mogelijk is of niet volledig wordt verzekerd. De nieuwe verzekeringsvorm is met een dekking voor bedrijfs-, beroeps- en particuliere aansprakelijkheid, één van de meer uitgebreide dekkingen die op dit moment voor de zorg beschikbaar is. Het product is ook nog uit te breiden met een Werknemersschadeverzekering, die is ontwikkeld in het kader van de problematiek rondom de aansprakelijkheid, voor het niet hebben van een adequate verzekering voor schades aan werknemers, voortvloeiend uit goed werkgeverschap.

Een volledig polisoverzicht staat op http://www.nassauverzekeringen.nl/upload/7_1645.pdf

Bezoek ook de digitale perskamer op http://nassauverzekeringen.pressdoc.com

Over Nassau verzekeringen

Nassau verzekeringen is een internationale verzekeraar en specialist in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Sinds 1958 biedt Nassau maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde verzekeringsrisico's. Nassau is de grootste Nederlandse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekert vele beroepsgroepen zoals advocaten, accountants, ingenieursbureaus, arbodiensten en architecten. Nassau introduceerde als eerste in Nederland de bedrijfschadeverzekering. Nassau is verder toonaangevend in bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, brand, glas- en inbraakverzekeringen, technische verzekeringen en crisismanagementverzekeringen zoals product recall en kidnap & ransom. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. heeft naast het hoofdkantoor in Rotterdam vestigingen in Keulen, München, Hamburg, Kopenhagen en Parijs. Bij Nassau werken 175 mensen. www.nassauverzekeringen.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margriet Tutuhatunewa-Jansen              

Telefoon: 010 – 441 82 73/ 0653219838


Afbeeldingen
Video's
Contactpersonen
Over Nassau verzekeringen

Over Nassau verzekeringen 

Nassau verzekeringen is een internationale verzekeraar en specialist in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Sinds 1958 biedt Nassau maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde verzekeringsrisico's. Nassau is de grootste Nederlandse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekert vele beroepsgroepen zoals advocaten, accountants, ingenieursbureaus, arbodiensten en architecten. Nassau is verder toonaangevend in bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, brand, glas- en inbraakverzekeringen, technische verzekeringen en crisismanagementverzekeringen zoals product recall en kidnap&ransom. Nassau verzekeringen heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Keulen, München, Hamburg, Kopenhagen en Parijs. Bij Nassau werken ongeveer 160 mensen.
 
Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is overgenomen door HDI-Gerling Verzekeringen N.V.  HDI-Gerling is onderdeel van de Talanx Group. Met een bruto premie inkomen van €22,3 miljard in het jaar 2010 is het de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI-Gerling heeft wereldwijd 28 vestigingen. Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan het integratieproces van beide verzekeringsmaatschappijen, die op termijn verder zullen gaan onder de naam HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Kijk voor meer informatie op www.nassauverzekeringen.nl. 

 

berichten