NASSAU VERZEKERINGEN BOEKT STABIELE RESULTATEN VOOR 2010

Verslagjaar in teken van aandelenverkoop en toezichtdiscussie

31 MEI 2011, ROTTERDAM
Samenvatting
Nassau verzekeringen presenteert vandaag de resultaten over 2010. Het boekjaar is overeenkomstig verwachting met een winst van €16 mio afgesloten. De premie-inkomsten uit het buitenland dragen substantieel bij aan het inkomen van Nassau. 31% van het premie-inkomen en 29% van het netto verzekeringstechnische resultaat kwam van de kantoren in Kopenhagen, Keulen, Hamburg, München en Parijs. Het jaar stond verder in het teken van de succesvolle verkoop van 100% van de aandelen aan HDI-Gerling.

Verslagjaar in teken van aandelenverkoop en toezichtdiscussie
NASSAU VERZEKERINGEN BOEKT STABIELE RESULTATEN VOOR 2010

Rotterdam, 31 mei 2011 - Nassau verzekeringen presenteert vandaag de resultaten over 2010. Het boekjaar 2010 is overeenkomstig verwachting met een winst van €16 mio afgesloten. De combined ratio over 2010 bleef met 84.6%  (2009: 77.7%) in de buurt van het langjarige gemiddelde. Er is een bescheiden premieomzetgroei van 2.6% geboekt tot € 106 mio. De solvabiliteitsratio (Solvency I)  steeg van 414%(2009) naar 467%. 

Dick de Boer, directeur Nassau verzekeringen, bij de presentatie van de jaarcijfers: ‘Het jaar 2010 stond in het teken van de succesvolle verkoop van 100% van de aandelen van Nassau. De nieuwe eigenaar HDI-Gerling is een uitstekende partij voor de continuïteit van ons bedrijf. In 2011 verwachten wij het proces af te ronden.’

Nassau onderstreept dat zij geen doorsnee maatschappij is, zoals ook blijkt uit uitkomsten van QIS5. ‘Die laten zien dat met het gebruik van specifieke parameters ons risicoprofiel veel beter wordt weerspiegeld dan met de ‘standaardset’. Dat kan doordat wij beschikken over een betrouwbare uitgebreide set historische data. Sommige verbeteringen in het toezicht hebben in uithoeken van de markt ongewenste en onbedoelde bijwerkingen. Dat betreft bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond Solvency II. Langzaam maar zeker transformeert de oorspronkelijke ‘principle based’ gedachte daarvan naar een meer ‘rule based’ toezichtmodel. Met gedegen specialistische kennis zouden toezichthouders de discussie moeten aangaan en regels toetsen aan de werkelijkheid. Regels op zich helpen niet, het gaat om cultuuromslag en gedragsverandering.’

De premie-inkomsten uit het buitenland dragen substantieel bij aan het inkomen van Nassau. Die trend is al een paar jaar zichtbaar. In 2010 kwam 31% van het premie-inkomen en 29% van het netto verzekeringstechnische resultaat van de kantoren in Kopenhagen, Keulen, Hamburg, München en Parijs.

Voor 2011 verwacht Nassau verzekeringen een stabiel verzekeringstechnisch resultaat te boeken overeenkomstig dat van de afgelopen jaren. Nassau verwacht veel positieve effecten van de overname door HDI-Gerling.

Voor meer informatie, beeld- en videomateriaal zie http://nassauverzekeringen.pressdoc.com

Over Nassau verzekeringen

Nassau verzekeringen is een internationale verzekeraar en specialist in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Sinds 1958 biedt Nassau maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde verzekeringsrisico's. Nassau is de grootste Nederlandse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekert vele beroepsgroepen zoals advocaten, accountants, ingenieursbureaus, arbodiensten en architecten. Nassau introduceerde als eerste in Nederland de bedrijfschadeverzekering. Nassau is verder toonaangevend in bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, brand, glas- en inbraakverzekeringen, technische verzekeringen en crisismanagementverzekeringen zoals product recall en kidnap & ransom. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. heeft naast het hoofdkantoor in Rotterdam, vestigingen in Keulen, München, Hamburg, Kopenhagen en Parijs. Bij Nassau werken 175 mensen. www.nassauverzekeringen.nl.

Voor meer informatie: Margriet Tutuhatunewa-Jansen              
Telefoon: 010 – 441 82 73/ 0653219838             
E-mail: maetutuhatunewa@nassau.eu

Citaten
"Het jaar 2010 stond in het teken van de succesvolle verkoop van 100% van de aandelen van Nassau. De nieuwe eigenaar HDI-Gerling is een uitstekende partij voor de continuïteit van ons bedrijf. In 2011 verwachten wij het proces af te ronden." Dick de Boer, directeur
Afbeeldingen
Video's
Contactpersonen
Over Nassau verzekeringen

Over Nassau verzekeringen 

Nassau verzekeringen is een internationale verzekeraar en specialist in bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Sinds 1958 biedt Nassau maatwerkoplossingen voor specifieke doelgroepen en ingewikkelde verzekeringsrisico's. Nassau is de grootste Nederlandse beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en verzekert vele beroepsgroepen zoals advocaten, accountants, ingenieursbureaus, arbodiensten en architecten. Nassau is verder toonaangevend in bestuurdersaansprakelijkheid, juweliersverzekeringen, brand, glas- en inbraakverzekeringen, technische verzekeringen en crisismanagementverzekeringen zoals product recall en kidnap&ransom. Nassau verzekeringen heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in Keulen, München, Hamburg, Kopenhagen en Parijs. Bij Nassau werken ongeveer 160 mensen.
 
Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is overgenomen door HDI-Gerling Verzekeringen N.V.  HDI-Gerling is onderdeel van de Talanx Group. Met een bruto premie inkomen van €22,3 miljard in het jaar 2010 is het de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI-Gerling heeft wereldwijd 28 vestigingen. Op dit moment wordt in Nederland gewerkt aan het integratieproces van beide verzekeringsmaatschappijen, die op termijn verder zullen gaan onder de naam HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Kijk voor meer informatie op www.nassauverzekeringen.nl. 

 

berichten